Луѓето кои се доволно луди да мислат дека можат да го менуваат светот,

се всушност оние луѓе кои тоа и го прават !

Friday, May 4, 2012

ЕКО ХИМНА

Природата ја чуваме,
не ја загадуваме.
Отпадот го селектираме,
за да го рециклираме.
Реф. Ние луѓе мали сме, но еколози големи

Храда здрава јадеме,
со овошје се сладиме.
Енергија и вода штедиме
така повеќе вредиме.
Реф. Ние луѓе мали сме, но еколози големи

Ѓубре не расфрламе,
во кантите го фрламе.
Дрвја вредно садиме,
во нивни сенки да се ладиме.
Реф. Ние луѓе мали сме, но еколози големи

Добар пример ние сме
за идна генерација,
горда на нас нека е
цела наша нација.
Реф. Ние луѓе мали сме, но еколози големиThursday, May 3, 2012

HEALTHY TEETH FOR HAPPY CHILDHOODInfluence of acids in the oral gap on the teeth.

Wednesday, May 2, 2012

ФИТОРЕМЕДИЈАЦИЈА ВО УЧИЛИШТЕ


Ги искористивме знаењата стекнати на часовите и на нашите истражувања за да го прочистиме воздухот во нашата училница и во нашиот училишен двор.