Луѓето кои се доволно луди да мислат дека можат да го менуваат светот,

се всушност оние луѓе кои тоа и го прават !

Thursday, June 7, 2012

Eко- одбор на ООУ „Никола Карев“
1.      1.Тања Николовска- координатор на еко-одбор
2.      2.Данчо Милчов- претседател на еко-одбор
3.      3.Сузана Ѓоргиева -стручен соработник
4.      4.Катерина Даневска-  одделенски наставник
5.      5.Силвана Бибовска- одделенски наставник
6.      6.Славица Манчева- професор по македонски јазик
7.      7.Наташа Поцкова-претставник на невладина организација
8.      8.Иле Петков-домар
9.      9.Јулија Кршкова-родител
1.  10.Анастасија Трајанова- ученичка
1.  11.Моника Лазарова- ученичка
1.  12.Ристе Димитров- ученик