Луѓето кои се доволно луди да мислат дека можат да го менуваат светот,

се всушност оние луѓе кои тоа и го прават !

Saturday, October 18, 2014

„Македонија без отпад“ 2014

 реализиравме акција „Македонија без отпад“ 2014
(18.10.2014)
Во акцијата беа вклучени 450 ученици
  Ги реализиравме следниве  активности:
-Чистење на училишниот двор и околу училишната зграда, во централното училиште (во градот) и во подрачните училишта (во с. Прналија, с.Бучим, с. Тополница и нас.Раклиш)
- Предавање и гледање на едукативни филмови на тема отпад и загадување од материјалите на „Зелен пакет“. После што се разви дискусија за тоа кои се последиците од загадувањето и како да се намали загадувањето.


-Кампања за подигање на јавната свест за намалување на загадувањето и за рециклирање на отпадот. Учениците делеа флаери по улиците на нашиот град.


-