Луѓето кои се доволно луди да мислат дека можат да го менуваат светот,

се всушност оние луѓе кои тоа и го прават !

Friday, December 19, 2014

Еко проект - ЕКО ПАКЕТ -Тетра пак

 Започнавме со реализација на ЕКО ПАКЕТ  - тетрапак
                                   
                                             

                                                  Wednesday, December 3, 2014

„Ден на дрвото-засади ја твојата иднина“ 2014

реализиравме акција „Ден на дрвото-засади ја твојата иднина“ 2014
                             (03.12.2014)
Во акцијата беа вклучени 450 ученици
Реализирани активности:

-Учениците заедно со своите наставници, засадија садници од зимзелени дрвја во училишниот двор и на локации во близина на училиштето