Луѓето кои се доволно луди да мислат дека можат да го менуваат светот,

се всушност оние луѓе кои тоа и го прават !

Saturday, March 23, 2013

22 март Светски ден за заштита на водите

Кампања за заштита и заштеда на водите
„Вода пијам со вода се мијам , дека ја штедам не кријам„
                                 


                                         

                                         

     
Thursday, March 21, 2013

„Кампања за селектирање на отпад“На ден 15.02.2013 година,  нашето училиште  реализираше  еколошка акција-„Кампања за селектирање на отпад“ под мотото „Постапи драстично-одвој го тоа што е пластично“
Акцијата е дел од Програмата „Еко-училиште“ кое е еден од проектите на едукативната програма „Немаме резервна планета“ и има за цел стекнатото знаење на тема животна средина да се примени во пракса.
Преку оваа програма ќе се подигне свеста на учениците, наставниците, техничкиот персонал, родителите и сите други кои се вклучени директно или индиректно во училишната заедница на тема заштита на животната средина, а со тоа ќе се овозможи  теоретското знаење да се примени во секојдневниот живот.
                              Во секоја улилница учениците поставија                       картонски кутии за селактирање на пластика и хартија,

 Во ходниците на училиштето,  учениците од еко-патролата обележаа канти за селактирање на пластика и хартија


                            Вакви канти поставија и во училишниот дворСелектираните пластика и хартија се собираат во посебни кошеви специјално направени за таа наменаПотоа ги продаваме на претпријатие кое се занимава со откуп на стара хартија и стара пластика