Луѓето кои се доволно луди да мислат дека можат да го менуваат светот,

се всушност оние луѓе кои тоа и го прават !

Sunday, April 27, 2014

ПРОМОЦИЈА НА ЗЕЛЕНО ЗНАМЕ СО ИНТОНИРАЊЕ НА ЕКО-ХИМНАТА

ДОБИВАЊЕТО НА ЗЕЛЕНО ЗНАМЕ ГО ПРОМОВИРАВМЕ НА НАШИОТ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК,
 ПРИ ШТО БЕШЕ ОРГАНИЗИРАНА И АКЦИЈА
                                              „РЕЦИКЛИРАМЕ И КРЕИРАМЕ“
                                   ОД НАЈДОБРИТЕ ИЗРАБОТКИ БЕШЕ НАПРАВЕНА  ИЗЛОЖБА

                                      
                                         
Tuesday, April 22, 2014

ЕКОЛОШКА АКЦИЈА ПО ПОВОД ДЕНОТ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈАЕКОЛОШКА АКЦИЈА ПО ПОВОД ДЕНОТ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА