Луѓето кои се доволно луди да мислат дека можат да го менуваат светот,

се всушност оние луѓе кои тоа и го прават !

Wednesday, December 18, 2013

ЕКО-ЕЛКА

ЕКО -ЕЛКА ОД РЕЦИКЛИРАН МАТЕРИЈАЛ,
 ИЗРАБОТЕНА ВО СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ


Еко- елка ,
 изработена од рециклирани материјали, во соработка со родителите