Луѓето кои се доволно луди да мислат дека можат да го менуваат светот,

се всушност оние луѓе кои тоа и го прават !

Sunday, October 14, 2012

Анализа на состојбата


No comments:

Post a Comment