Луѓето кои се доволно луди да мислат дека можат да го менуваат светот,

се всушност оние луѓе кои тоа и го прават !

Friday, October 19, 2012

Организиреавме настан „Здрава храна за детство без мана“ во кој , учествуваа сите вработени од нашето училиште и родителите


No comments:

Post a Comment